RELOKACJA BIZNESU IT Z UKRAINY DO POLSKI

 

W ramach świadczonych usług uruchomiliśmy wsparcie prawne dla firm IT z Ukrainy.

Celem uruchomionego wsparcia prawnego jest zachęcanie firm IT, startupów, inżynierów, specjalistów IT i programistów do relokacji na terytorium Polski.

  

"Przeniesienie firmy na terytorium innego kraju to duże przedsięwzięcie. Eksperci w naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we wsparciu zagranicznych podmiotów w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej w Polsce. Doradzamy firmom w zakresie najlepszych mechanizmów prawnych ochrony własności intelektualnej, know-how i tajemnic handlowych. Przygotowaliśmy specjalny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców chcących przenieść się do Polski, bądź założyć tu nową firmę.”

 

Daniel Jastrun, Partner Kancelarii

 

Dlaczego relokacja do Polski?

Jako członek UE Polska posiada stabilne instytucje oraz przewidywalne reżimy podatkowe i regulacyjne. Polska posiada również wielojęzyczną kadrę wykwalifikowaną w dziedzinie IT. W ostatnich latach międzynarodowe środowisko biznesowe dostrzegło atrakcyjność przeniesienia działalności IT do Polski. Duże instytucje finansowe (m.in. Goldman Sachs, Credit Suisse i JP Morgan Chase) zdecydowały się przenieść do Polski znaczną część swojej działalności informatycznej back office. Co więcej, duże firmy technologiczne, w tym przede wszystkim Google, Microsoft i Samsung, również rozszerzyły swoją działalność w Polsce.

Nasz zespół ekspertów posiada doświadczenie we wspieraniu zagranicznych osób fizycznych i biznesu w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej w Polsce.

 

Zezwolenia wymagane dla obywateli Ukrainy

Polska jest otwarta na migracje, zwłaszcza ze strony wschodnich sąsiadów.

Aby móc pracować w Polsce, aktualnie obywatele Ukrainy nie muszą uzyskiwać zezwolenie na pobyt oraz zezwolenie na pracę. Na podstawie art. 22 ustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” można bez problemu zatrudnić obywatela Ukrainy przebywającego legalnie w Polsce. Jedynym dodatkowym obowiązkiem jest dokonanie zgłoszenia zatrudnienia obywatela Ukrainy poprzez system praca.gov.pl do Powiatowego Urzędy Pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez danego pracownika.

 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce

Każdy Ukrainiec, który przebywa legalnie w Polsce oraz posiada numer PESEL może zarejestrować działalność w urzędzie gminy lub  on-line.

 

Założenie spółki w Polsce

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest łatwe i można to zrobić on-line w ciągu kilku dni. Na kapitał zakładowy wymagany jest wkład w wysokości 5 000 zł (około 1 300 USD). Dokumenty można składać online za pośrednictwem platformy S-24. Co do zasady wymagana jest umowa sprzedaży udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi, a sprzedaż jest skuteczna z chwilą zawarcia umowy. W przypadku sprzedaży należna jest opłata (podatek od czynności cywilno-prawnych) w wysokości 0,5% ceny sprzedaży.

Po zarejestrowaniu spółki za pośrednictwem S-24 inne instytucje (zwłaszcza ZUS) są o tym automatycznie powiadamiane. Jednak spółka nadal wymaga rejestracji w urzędzie skarbowym (formularz NIP-8). Do celów podatku od wartości dodanej („VAT”) wymagane jest oddzielne zgłoszenie (formularz VAT-R).

Beneficjenci rzeczywiści spółki muszą być zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Rejestracje do ubezpieczenia społecznego

Jeżeli spółka zatrudnia lub opłaca składki za osoby fizyczne, każdy pracownik musi być zarejestrowany w ZUS. Można to zrobić on-line. Część składek jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, ale około 19% wynagrodzenia musi płacić bezpośrednio pracodawca.

Należy jednak zaznaczyć, że biznes IT w Polsce opiera się głównie na współpracy B2B, gdzie każdy współpracujący specjalista świadczy swoje usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, niepodlegającej Kodeksowi Pracy. W tym modelu spółka nie opłaca składek ZUS, ale wystawia fakturę i płaci VAT.

 

W ramach naszej usługi oferujemy m.in. pomoc w następującym zakresie:

    Założenie konta bankowego

   Doradzamy w wyborze najbardziej przyjaznego technologicznie, skoncentrowanego na Internecie banku oraz poinformować o korzystnych opcjach swapów walutowych.

 

    Założenie firmy

Wspieramy w procesie zakładania firmy w sposób efektywny czasowo i bezpieczny z prawnego punktu widzenia. W szczególności możemy uprościć ten proces, zakładając spółkę w naszym imieniu (nazwa spółki wybrana przez Klienta. Z chwilą rejestracji przekazujemy wszystkie udziały Klientowi).

 

    Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym i ZUS

Pomagamy w składaniu wniosków do organów podatkowych i ZUS. W razie potrzeby zarekomendujemy biuro rachunkowe i wynegocjujemy warunki współpracy.

 

Strukturyzacja stosunków pracy

Dostarczamy pakiet wzorców umów (B2B, umowy o pracę i inne) wraz z odpowiednimi klauzulami przeniesienia własności intelektualnej oraz klauzulami o zakazie konkurencji. Zapewniony zostanie również przewodnik po polskim prawie pracy. W razie potrzeby doradzimy, jak ustrukturyzować stosunki pracy, jaki rodzaj umowy wybrać i jak załatwić sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi pracowników lub podobnymi obowiązkami publicznymi.

 

Strukturyzacja relacji korporacyjnych w firmie oraz obsługa sekretariatu korporacyjnego

Nasz zespół prawników korporacyjnych uznanych w międzynarodowych rankingach oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie konstruowania relacji korporacyjnych w celu wspierania rozwoju i potencjału, czyli przyszłych inwestycji podmiotów PE/VC. Doradzamy przy sporządzaniu dokumentów wewnętrznych (protokoły zgromadzenia wspólników, powołanie członka zarządu, wewnętrzne księgi regulaminowe itp.). Możemy również przygotowywać i negocjować umowy oraz strukturyzować relacje pomiędzy właścicielami biznesu (umowy wspólników) oraz relacje pomiędzy CEO a spółką (kontrakt właściwy menedżerski).

 

Zapewnienie zgodności z RODO

Nasi eksperci doradzą w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych, wewnętrznych polityk i rejestrów oraz innych wymaganych dokumentów. W pakiecie startowym znajdują się szablony umów o przetwarzanie danych.

 

Pomoc w założeniu biura i sprawach organizacyjnych

Chętnie pomożemy również w innych codziennych sprawach, takich jak wybór biura, negocjowanie umowy najmu i inne.

 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Daniel Jastrun

Partner

daniel.jastrun@legalkraft.pl

Mykoła Zembra

Associate

mykola.zembra@legalkraft.pl

TOP