Poland. Business Harbour

< powrót

We wrześniu 2020 roku program Poland. Business Harbour został uruchomiony z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. 

Jest on dedykowany specjalistom z branży high-tech, którzy rozważają relokację do Polski, założenie start-upu IT lub planują zatrudnienie w tym sektorze w Polsce. 

Program stale rozszerza się o nowe kraje, co zdecydowanie świadczy o wysokiej atrakcyjności polskiego rynku pracy i pozwala na bliższą współpracę z większą liczbą przedsiębiorców i pracowników. Obecnie beneficjentami programu są obywatele Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Azerbejdżanu. 

Poland. Business Harbour to program ukierunkowany na rozwój branży informatycznej i technologicznej, skierowany do obywateli wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jego głównym celem jest wsparcie specjalistów IT, startupów oraz małych, średnich i dużych firm - w zakresie relokacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.  

Pakiet usług przewidziany w projekcie wspiera płynne rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce, zapewnia wsparcie w relokacji pracowników i ich rodzin oraz pomoc prawną. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz przyznawanie dotacji na działalność badawczo-rozwojową. Program ma na celu otwarcie rynków środkowo-wschodnich w sektorze informatycznym i przemysłowym, co poprzez wzajemną integrację przyczyni się do wzmocnienia stosunków gospodarczych. 

Dla maksymalnego komfortu i efektywności działania podmioty aktywnie uczestniczące w programie otrzymują szereg korzyści, m.in. łatwiejszy kontakt z władzami samorządowymi i Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Uproszczona ścieżka wizowa przewidziana w ramach programu Poland. Business Harbour pomaga przyspieszyć proces relokacji firm i pracowników, gdyż w ramach programu wyeliminowano konieczność uzyskania pozwolenia na pracę. Uproszczony system procedury wizowej skutecznie zachęca do podejmowania pracy na terytorium RP oraz daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Udział w programie to także szansa dla rodzin pracowników relokowanych firm - pomoc świadczona przez instytucje krajowe obejmuje m.in. dodatkowe lekcje języka polskiego dla dzieci kontynuujących naukę w polskich szkołach oraz wsparcie związane z zapewnieniem mieszkania i powierzchni biurowej. 

Poland. Business Harbour - dla kogo jest przeznaczona? 

Jednym z głównych beneficjentów programu są podmioty gospodarcze zainteresowane przeniesieniem całości lub części swojej działalności do Polski. Dla małych, średnich i dużych firm umożliwia on płynne lądowanie na nowym rynku oraz wsparcie w rozwoju. Z kolei dla specjalistów IT zapewnia uproszczoną ścieżkę wizową i szybkie wejście do zawodu. 

Pomożemy Ci czerpać korzyści z Poland. Business Harbour:

Oferujemy kompleksową obsługę prawną związaną z udziałem w Polsce. Program Przystań Biznes. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw dotyczących cudzoziemców, zapewniamy naszym klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się m.in. w prawie migracyjnym, prawie pracy oraz obsłudze prawnej firm polskich i zagranicznych, chroniąc tym samym interesy naszych klientów. 

Działalność Kancelarii związana z obsługą Poland. Business Harbour obejmują m.in: 

- profesjonalne doradztwo prawne i administracyjne związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem zagranicznej firmy uczestniczącej w programie, 
- aktywną pomoc w analizie sektorów rynku oraz udział w formalnym tworzeniu oddziałów firmy 
- wsparcie związane z realizacją procesów administracyjnych - w tym kontakt z organami administracji samorządowej, 
- kompleksowa reprezentacja interesów zagranicznych partnerów biznesowych - w tym wsparcie komunikacyjne      zapewniające natychmiastowe działania prawne. 

< powrót

TOP