• Wspieramy w procesie zakładania firmy w sposób efektywny czasowo i bezpieczny z prawnego punktu widzenia.
  • Pomagamy w składaniu wniosków do organów podatkowych i ZUS.
  • Dostarczamy pakiet wzorców umów (B2B, umowy o pracę i inne) wraz z odpowiednimi klauzulami przeniesienia własności intelektualnej oraz klauzulami o zakazie konkurencji.
  • Strukturyzacja relacji korporacyjnych w firmie oraz obsługa sekretariatu korporacyjnego
  • Zapewnieniamy zgodności z RODO
  • Pomoc w założeniu biura i sprawach organizacyjnych.
  • Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu odpowiednich wniosków, udzielimy informacji o procedurze aplikacyjnej
  • Doradzamy w wyborze najbardziej przyjaznego technologicznie, skoncentrowanego na Internecie banku oraz informujemy o korzystnych opcjach swapów walutowych.

RELOKACJA BIZNESU IT Z BIAŁORUSI DO POLSKI

 

 

W ramach świadczonych usług uruchomiliśmy wsparcie prawne dla firm IT z Białorusi.

 

Celem uruchomionego przez polski rząd programu „PolandBusinessHarbour” jest zachęcanie firm IT, startupów, inżynierów, specjalistów IT i programistów do relokacji na terytorium Polski. Program obejmuje przyspieszony tryb udzielania wiz dla osób z wykształceniem technicznym lub posiadających doświadczenie w sektorze IT.

 

Zezwolenie na pobyt mogą uzyskać zarówno pracownicy jak i ich rodziny, dla których tworzy się tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową. Ponadto, osoby fizyczne i firmy z Białorusi będą miały ułatwiony kontakt z samorządami i Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Wiele polskich firm przygotowało miejsca pracy dla relokowanych pracowników.

 

"Przeniesienie firmy na terytorium innego kraju to duże przedsięwzięcie. Eksperci w naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we wsparciu zagranicznych podmiotów w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej w Polsce. Doradzamy firmom w zakresie najlepszych mechanizmów prawnych ochrony własności intelektualnej, know-how i tajemnic handlowych. Przygotowaliśmy specjalny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców chcących przenieść się do Polski, bądź założyć tu nową firmę."

 

Daniel Jastrun, Partner Kancelarii

 

 

Dlaczego relokacja do Polski?

Jako członek UE Polska posiada stabilne instytucje oraz przewidywalne reżimy podatkowe i regulacyjne.

Polska posiada również wielojęzyczną kadrę wykwalifikowaną w dziedzinie IT. W ostatnich latach międzynarodowe środowisko biznesowe dostrzegło atrakcyjność przeniesienia działalności IT do Polski. Duże instytucje finansowe (m.in. Goldman Sachs, Credit Suisse i JP Morgan Chase) zdecydowały się przenieść do Polski znaczną część swojej działalności informatycznej back office. Co więcej, duże firmy technologiczne, w tym przede wszystkim Google, Microsoft i Samsung, również rozszerzyły swoją działalność w Polsce.

Nasz zespół ekspertów posiada doświadczenie we wspieraniu zagranicznych osób fizycznych i biznesu w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej w Polsce.

 

Poland. Business Harbour – specjalny plan motywacyjny dla obywateli Białorusi

W ramach planu informatycy z Białorusi mogą skorzystać z szybkiej ścieżki uzyskania wizy i pozwolenia na pobyt dla siebie i ich rodzin. Według urzędników państwowych wnioski wizowe będą rozpatrywane szybko.

Start-upy i zespoły deweloperskie mogą również otrzymać jednorazową pomoc finansową na relokację w wysokości 5 100 zł (ok. 1 360 USD). Po relokacji start-up może uzyskać dalsze finansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, jeśli znajdzie się polski partner przemysłowy.

 

Czytaj więcej o Poland. Business Harbour

 

Zezwolenia wymagane dla obywateli Białorusi

Polska jest otwarta na migracje, zwłaszcza ze strony wschodnich sąsiadów. Według polskich władz migracyjnych 21 tys. obywateli Białorusi ma obecnie ważne zezwolenie na pobyt i mieszka w Polsce. Łączna liczba Białorusinów w Polsce to około 40 tysięcy, co czyni ją drugą co do wielkości mniejszością etniczną.

Aby móc pracować w Polsce, obywatele Białorusi muszą uzyskać zezwolenie na pobyt oraz zezwolenie na pracę. Polskie władze migracyjne rzadko odrzucają wnioski o te zezwolenia, zwłaszcza dla wyspecjalizowanych pracowników IT. Jednak urzędy migracyjne są przepełnione aplikacjami, więc uzyskanie odpowiedniego zezwolenia zajmuje nawet kilka miesięcy. W tym czasie obywatel Białorusi może legalnie przebywać w Polsce. Program Poland. Business Harbour powinien przyspieszyć procedury wydawania zezwoleń dla wykwalifikowanych informatyków i przedsiębiorców.

 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce

Po uzyskaniu stałego pobytu w Polsce obywatel Białorusi może zarejestrować się jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać konto bankowe w polskim banku i zarejestrować się w ZUS. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne  oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Założenie spółki w Polsce

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest łatwe i można to zrobić on-line w ciągu kilku dni. Na kapitał zakładowy wymagany jest wkład w wysokości 5 000 zł (około 1 300 USD). Dokumenty można składać online za pośrednictwem platformy S-24. Co do zasady wymagana jest umowa sprzedaży udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi, a sprzedaż jest skuteczna z chwilą zawarcia umowy. W przypadku sprzedaży należna jest opłata (podatek od czynności cywilno-prawnych) w wysokości 0,5% ceny sprzedaży.

Po zarejestrowaniu spółki za pośrednictwem S-24 inne instytucje (zwłaszcza ZUS) są o tym automatycznie powiadamiane. Jednak spółka nadal wymaga rejestracji w urzędzie skarbowym (formularz NIP-8). Do celów podatku od wartości dodanej („VAT”) wymagane jest oddzielne zgłoszenie (formularz VAT-R).

Beneficjenci rzeczywiści spółki muszą być zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Rejestracje do ubezpieczenia społecznego

Jeżeli spółka zatrudnia lub opłaca składki za osoby fizyczne, każdy pracownik musi być zarejestrowany w ZUS. Można to zrobić on-line. Część składek jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, ale około 19% wynagrodzenia musi płacić bezpośrednio pracodawca.

Należy jednak zaznaczyć, że biznes IT w Polsce opiera się głównie na współpracy B2B, gdzie każdy współpracujący specjalista świadczy swoje usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, niepodlegającej Kodeksowi Pracy. W tym modelu spółka nie opłaca składek ZUS, ale wystawia fakturę i płaci VAT.

 

W ramach naszej usługi oferujemy m.in. pomoc w następującym zakresie:

 

    Uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę

Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu odpowiednich wniosków, udzielimy informacji o procedurze aplikacyjnej.

 

    Założenie konta bankowego

Doradzamy w wyborze najbardziej przyjaznego technologicznie, skoncentrowanego na Internecie banku oraz poinformować o korzystnych opcjach swapów walutowych.

 

    Założenie firmy

Wspieramy w procesie zakładania firmy w sposób efektywny czasowo i bezpieczny z prawnego punktu widzenia. W szczególności możemy uprościć ten proces, zakładając spółkę w naszym imieniu (nazwa spółki wybrana przez Klienta. Z chwilą rejestracji przekazujemy wszystkie udziały Klientowi).

 

    Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym i ZUS

Pomagamy w składaniu wniosków do organów podatkowych i ZUS. W razie potrzeby zarekomendujemy biuro rachunkowe i wynegocjujemy warunki współpracy.

 

    Strukturyzacja stosunków pracy

Dostarczamy pakiet wzorców umów (B2B, umowy o pracę i inne) wraz z odpowiednimi klauzulami przeniesienia własności intelektualnej oraz klauzulami o zakazie konkurencji. Zapewniony zostanie również przewodnik po polskim prawie pracy. W razie potrzeby doradzimy, jak ustrukturyzować stosunki pracy, jaki rodzaj umowy wybrać i jak załatwić sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi pracowników lub podobnymi obowiązkami publicznymi.

 

    Strukturyzacja relacji korporacyjnych w firmie oraz obsługa sekretariatu korporacyjnego

Nasz zespół prawników korporacyjnych uznanych w międzynarodowych rankingach oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie konstruowania relacji korporacyjnych w celu wspierania rozwoju i potencjału, czyli przyszłych inwestycji podmiotów PE/VC. Doradzamy przy sporządzaniu dokumentów wewnętrznych (protokoły zgromadzenia wspólników, powołanie członka zarządu, wewnętrzne księgi regulaminowe itp.). Możemy również przygotowywać i negocjować umowy oraz strukturyzować relacje pomiędzy właścicielami biznesu (umowy wspólników) oraz relacje pomiędzy CEO a spółką (kontrakt właściwy menedżerski).

 

    Zapewnienie zgodności z RODO

Nasi eksperci doradzą w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych, wewnętrznych polityk i rejestrów oraz innych wymaganych dokumentów. W pakiecie startowym znajdują się szablony umów o przetwarzanie danych.

 

    Pomoc w założeniu biura i sprawach organizacyjnych

Chętnie pomożemy również w innych codziennych sprawach, takich jak wybór biura, negocjowanie umowy najmu i inne.

 

KONTAKT:

Daniel Jastrun

Partner

daniel.jastrun@legalkraft.pl

Mykoła Zembra

Associate

mykola.zembra@legalkraft.pl

TOP